Budova školy - terajšieho učilišťa. Z fotoalbumu pána Stehla