Čuntava. Dobová fotografia z fotoalbumu pána Stehla.